Visas kategorijas

Nozares jaunumi

Tu esi šeit : Sākums> Jaunumi > Nozares jaunumi

Piesardzības pasākumi dīzeļa ģeneratoru komplektiem

Laiks: 2020-06-30 Rezultāti: 9

1. Nominālā jauda (tas ir, dīzeļa ģeneratora komplekta jauda) ir pieļaujamā izejas jauda 12 stundu nepārtrauktai darbībai 20°C apkārtējās vides temperatūras, 60% relatīvā mitruma un atmosfēras apstākļos. spiediens 760 mm Hg (ieskaitot 10 pārslodzes). % Skrien 1 stundu).
Strādājot iepriekšminētajos vides apstākļos, ģeneratora komplekta izejas jauda ir jāsamazina
2. Ja dīzeļa ģeneratora komplekts nepārtraukti darbojas ilgāk par 12 stundām, tas tiks pārveidots par 90% no izejas jaudas (ti, pastāvīgās jaudas). Ja tiek pārsniegti iepriekš minētie vides nosacījumi, pastāvīgā jauda tiek aprēķināta arī kā 90% no koriģētās jaudas.
3. Ja dīzeļa ģeneratora komplekts tiek izmantots vidē, kas pārsniedz iepriekš minēto 1, 2 un 3, izejas jaudu var mainīt arī saskaņā ar dīzeļdzinēja darbības un apkopes rokasgrāmatu.